W ramach podjętych przez Gimnazjum Nr 1  oraz Urząd Miejski  działań  w sierpniu b.r.  został podpisany list intencyjny wyrażający wolę współpracy partnerskiej pomiędzy miastami  Międzyzdroje – Čačak oraz Szkołą Medyczną  i  Gimnazjum nr1 .

Na zaproszenie miasta Čačak, w dniach 16 – 19 grudnia delegacja miasta Międzyzdroje oraz Powiatu Kamieńskiego uczestniczyła w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Miasta Čačak. Čačak to 110 000 – tysięczne miasto, położone w  południowo – zachodniej części Serbii nad Morawą Zachodnią. Wyznaczone kierunki rozwoju miasta to przemysł ( funkcjonują tu dwie duże fabryki ), rolnictwo oraz turystyka. Miasto pieczołowicie pozyskuje fundusze zewnętrzne i odbudowuje zniszczoną przez wojnę  infrastrukturę. Przepiękne górzyste krajobrazy, bogata kultura oraz bałkański temperament zachwyciły naszą delegację. Program naszego pobytu został  przez stronę serbską przygotowany bardzo starannie. W dniu 16 – tego grudnia spotkaliśmy się z Burmistrzem Čačka, który wyraził zainteresowanie kontynuacją współpracy oraz jej pogłębianiem, szczególnie w ramach realizacji wspólnych projektów dofinansowanych środkami pozyskanymi z zewnątrz. W celu omówienia szczegółów spotkaliśmy się z Naczelnikiem odpowiedzialnym za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i otrzymaliśmy propozycję tygodniowego przeszkolenia pracownika w Čačku, który reprezentowałby Gminę Międzyzdroje jako partner  wspólnych przyszłych projektów. Miasto Čačak podjęło już taką współpracę  jako lider projektów z partnerskim miastem z Czech, w którym Czesi pozyskali fundusze w wysokości 380 000 Euro bez wkładu własnego.

Byliśmy również gośćmi Dyrektora, uczniów i pedagogów zaprzyjaźnionej z Gimnazjum Szkoły Medycznej. Młodzież szkolna zaprezentowała swoje umiejętności i specjalnie dla nas przygotowała pokaz pielęgniarski podawania zastrzyków obłożnie choremu. W dniu 17 – tego grudnia mieliśmy okazję pozwiedzać okolicę, zobaczyliśmy jeden z ośmiu istniejących w okolicy monasterów ( t.j. klasztorów ), oraz uczestniczyliśmy w uroczystościach nagradzania najlepszych sportowców 2011 roku.

18 – ty grudnia to Dzień Miasta Čačak – jeden z najważniejszych dni i  uroczystości organizowanych przez Urząd i Radę Miejską.  Z tej okazji uczestniczyliśmy w uroczystej sesji organizowanej na terenie Domu Kultury, w której udział wzięło 700 – set zaproszonych gości. Gościem honorowym był Velimir Ilič , postać dla Serbów szczególnie ważna, związana z wyzwoleniem  Belgradu, porównywana przez Serbów  do naszego Lecha Wałęsy.

Podczas uroczystości zostały wręczane nagrody przyznawane corocznie przez kapitułę dla wyróżniających się w 2011 roku mieszkańców  Čačka .  Wspaniałą ucztę duchową zapewnił podczas uroczystości znany serbski muzyk – wirtuoz instrumentów prostych ( flet, fujarka )  – Bora Dugič, który z towarzyszeniem swojego zespołu dał przepełniony nostalgią i tęsknotą wspaniały koncert muzyki bałkańskiej. Zachwyceni podjęliśmy rozmowy z artystą o możliwościach zorganizowania koncertu w Międzyzdrojach. Mamy nadzieję, że artysta przyjmie zaproszenie i zaszczyci nas swoją obecnością w 2012 roku.  W tym dniu mieliśmy również okazję zwiedzić muzeum, w którym prezentowano wystawę prac znanej serbskiej malarki Nadježdy Petrović, urodzonej w Čačku. W dniu 19 –tego grudnia byliśmy gośćmi Dyrektora Szkoły Gastronomicznej, który ściśle współpracował w ubiegłych latach ze szkołą Gastronomiczną w Kamieniu Pomorskim. Obecność Przedstawiciela Starostwa oraz zaproszenie do kontynuowania współpracy zyskały przychylność i zainteresowanie Dyrektora Szkoły.

Podczas pobytu spotkaliśmy się ze wspaniałą gościnnością, mieliśmy okazję poznania kultury i tradycji serbskiej, a także okazję kosztowania tradycyjnych smaków serbskich dań.

Następnym krokiem przyszłych wspólnych działań jest zaplanowana w maju 2012 r. wizyta uczniów Gimnazjum w Čačku oraz wizyta delegacji miasta w Międzyzdrojach.

UMiG Międzyzdroje