fot MZHK (2)

W piątek doszło do zapowiadanej rozbiórki budynku przy ulicy Wolińskiej 5, zajmowanego przez długie lata przez kamieńską stację Pogotowia Ratunkowego. Budynek ten został wzniesiony, o czym dowiedzieliśmy się niedawno dzięki materiałom otrzymanym od Pani Ewy Długosz z kamieńskiej filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, na rok przed wybuchem II wojny światowej.

Już w polskim Kamieniu, w latach 1945-1950, w budynku tym, przy ówczesnej ulicy Niepodległości 5, mieszkał, wraz z rodziną, Pełnomocnik Rządu na Obwód Kamień i pierwszy polski starosta kamieński Władysław Jasiński, odwołany z tego urzędu, z przyczyn politycznych, w 1946r.

fot MZHK (9)

Dom ten, w okresie pełnienia funkcji starosty przez Jasińskiego, stanowił jedno z centrów polskiego życia w mieście, w nim także podejmowane były najważniejsze dla ówczesnego powiatu kamieńskiego decyzje. Po opuszczeniu przez rodzinę Jasińskich obiekt stał się w kolejnych latach siedzibą Pogotowia Ratunkowego będąc częścią powojennej historii kamieńskiej służby zdrowia.

Plac po rozebranym budynku zostanie niebawem zagospodarowany na potrzeby Pogotowia.

źródło:
MZHK