sinice

W poniedziałek 22.04.2013 o godzinie 18 w Centrum Edukacyjno-Muzealnym Wolińskiego Parku Narodowego odbędzie się wykład otwarty Pt.: „Podwodny świat sinic i okrzemek”, który poprowadzą dwie panie związane z Uniwersytetem Gdańskim: Sylwia Śliwińska i Paulina Lemke. Oto co na temat wykładu napisała jedna z prelegentek: „Podwodny świat sinic i okrzemek”

– Wykład będzie miał na celu zaprezentowanie bogactwa i różnorodności okrzemek i sinic występujących w Morzu Bałtyckim oraz innych akwenach, przybliżenie ich roli jako głównych producentów pierwotnych ekosystemów wodnych oraz ich wyjątkowych możliwości adaptacyjnych. Podczas spotkania omówione zostaną także grupy glonów powszechnie wykorzystywanych w badaniach naukowych, edukacji, celach komercyjnych i użytkowych, a także biomonitoringu i testach glonowych przydatnych w ocenie jakości wód. Ponadto zostaną przedstawione zagadnienia związane z wzajemnymi oddziaływaniami bałtyckich glonów i sinic oraz wiedza na temat tworzenia się masowych zakwitów tych organizmów w ekosystemach wodnych. Dodatkowo niniejsza prezentacja dostarczy informacji o zasobach i potencjale jedynej w Polsce Kolekcji Kultur Glonów Bałtyckich (CCBA), zlokalizowanej w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego – Sylwia Śliwińska

Na ten oraz na kolejne wykłady gorąco zapraszamy!

źródło:
Piotr Cyga
Woliński Park Narodowy