Kombajn

Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek.

I. w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 roku do 31 stycznia 2014 r.

II. w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 1 września 2013 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosić będzie 86 litrów na 1 ha użytków rolnych. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2014 roku wyniesie 81,70 zł

Pieniądze wypłacane będą w 2 terminach:

1-30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1-31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

źródło:
UM w Golczewie