b

Inspektorzy Sanepidu nie próżnują. Tylko w lipcu na polskim wybrzeżu, w województwie zachodniopomorskim przeprowadzono 2918 kontroli sanitarnych w zakresie spełnienia wymagań obowiązującego prawa żywnościowego. Kontrolowano zakłady i lokale, ale także stołówki wypoczynku dzieci i młodzieży. Ukarano 277 osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości oraz nałożono mandaty karne w łącznej kwocie 76150 zł.

Nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie sezonu letniego realizowany jest przez Sanepid w obiektach działających całorocznie, które w sezonie letnim, w odpowiedzi na większy popyt zwiększają swoją produkcję, takich jak: piekarnie, ciastkarnie, lodziarnie, środki transportu, zakłady gastronomiczne, stołówki w domach wczasowych, obiektach stałych jak również w obiektach sezonowych, np. kioskach z lodami.

Jak czytamy na stronie Sanepidu najczęściej stwierdzanymi w trakcie kontroli uchybieniami kwalifikującymi się do nałożenia mandatów karnych były m.in.:

  • przechowywanie produktów żywnościowych w warunkach temperaturowych niezgodnych z zaleceniami producenta;
  • nieprzestrzeganie zasad higieny przez personel pracujący przy produkcji żywności;
  • niewłaściwe warunki sanitarno-higieniczne; brudny sprzęt produkcyjny, urządzenia chłodnicze/zamrażalnicze, ogólny nieporządek w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych;
  • brak zachowanej segregacji żywności w urządzeniach chłodniczych;
  • brak środków do mycia i dezynfekcji rąk;
  • nieprawidłowe rozmrażanie żywności stwarzające warunki do namnożenia się drobnoustrojów;
  • wykorzystywanie do produkcji produktów po upływie terminu przydatności do spożycia;
  • brak prowadzenia zapisów w rejestrach monitorowania ustalonych krytycznych punktów kontroli CCP i brak przestrzegania procedur i instrukcji wynikających z zasad GMP/GHP oraz systemu kontroli wewnętrznej opartego na zasadach systemu HACCP;

W trakcie kontroli wydano sześć decyzji wstrzymujących działalność produkcyjną do czasu zapewnienia odpowiednich warunków za brak wody pitnej, działalność niezgodną z decyzją czy złe warunki sanitarno – techniczne. W jednym ze skontrolowanych obiektów do pomieszczeń produkcyjnych wchodziło się przez toaletę.

Wydano również dziewięć decyzji dot. wycofania środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej z uwagi na stwierdzenie podczas przeprowadzania czynności kontrolnych używania do produkcji surowców po upływie terminu przydatności do spożycia. W lipcu zgłoszono do Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa zachodniopomorskiego 97 interwencji dotyczących niewłaściwego bieżącego stanu sanitarno-higienicznego zakładów, niewłaściwej jakości zdrowotnej, zmian organoleptycznych oferowanych posiłków, wystąpienia dolegliwości żołądkowych, braku dostępu do toalety dla klientów, zbyt małej częstotliwości usuwania odpadów pokonsumpcyjnych, serwowania posiłków w brudnych naczyniach stołowych, braku dokumentacji w postaci orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych wśród personelu pracującego w kontakcie z żywnością, używania do smażenia starego tłuszczu.

kamienskie.info