uczestnicy XXI Konkursu Recytatorskiego w Wolinie

Od dwudziestu jeden lat w atmosferze przyjaźni, życzliwości dla wykonawców i serdeczności dla ich opiekunów, ośrodek kultury w Wolinie organizuje Miejsko Gminny Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolinie. Wydarzenie to zainicjowane zostało przez byłego nauczyciela-polonistę, a obecnego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolinie, Pana Jana Frankowskiego, który wspólnie z Burmistrzem Wolina p. Eugeniuszem Jasiewczem powitali wszystkich recytatorów i zebranych gości. Do udziału w Konkursie przystąpiło 28 uczestników w czterech kategoriach wiekowych. W repertuarach recytatorów znalazły się mi in. utwory J. Tuwima, W. Szymborskiej, W. Broniewskiego, J. Brzechwy, a także fragmenty prozy Lucy M. Monntgomery, Ireny Jurgielewiczowej. Jury wysoko oceniło poziom konkursu, a i sam skład jury wskazywał na duże wymagania wobec uczestników. Do prac w jury tegorocznej edycji zaproszeni zostali – Przewodniczącą Jury p. Iwona Mirońska Gargas z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie, która jest organizatorką konkursów na szczeblu wojewódzkim, komisarzem wielu konkursów ogólnopolskich, p. Karolina Sabat –aktorka Teatru Kana w Szczecinie, p. Andrzej Kmita wieloletni nauczyciel j. polskiego w gminie i mieście Wolin oraz p. Kacper Reszczyński dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej. Laureaci tegorocznego Konkursu otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody, które decyzją Rady Miejskiej i Burmistrza Wolina, zostały zakupione ze środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Laureaci XXI edycji Konkursu, w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Klasy I-III

pierwsze miejsce zajęła Martyna Dajlid z PSP w Kołczewie, która wystąpiła w repertuarze H. Łochocka „Oto jestem”, Z. Lengren „Nos” (prowadząca p. Bożena Hanke).

drugie miejsce zajęła Nikola Czach z PSP w Koniewie, która wystąpiła w repertuarze J. Brzechwa „Kwoka”, F. Kobryńczuk „Jeże” (prowadząca p. Jolanta Żurawska).

trzecie miejsce zajęła Julia Miętkiewicz z PSP w Wolinie, która wystąpiła w repertuarze J. Tuwim „Zosia Samosia”, J. Tuwim „Słoń Trąbalski” (prowadząca p. Joanna Kleszcz).

wyróżnienia otrzymało dwóch uczestników: Julia Tokarz z PSP w Dargobądzu z repertuarem J. Brzechwa „Żuk”, J. Fichowski „Rozmowa ze ślimakiem” (prowadząca p. Beata Plato) oraz Maria Fedorowicz z PSP w Wolinie z repertuarem J. Tuwim „Okulary”, J. Tuwim „Idzie Grześ przez wieś” (prowadząca p. Joanna Kalinowska).

Klasy IV-VI

pierwsze miejsce zajęła Paulina Szydlewska z PSP w Troszynie, która wystąpiła w repertuarze A. Mickiewicz „Pani Twardowska”-fragment, I. Jurgielwiczowa „Ten Obcy”-fragment (prowadząca p. Agnieszka Czapska).

drugie miejsce zajęła Diana Komorowicz z PSP w Troszynie, która wystąpiła w repertuarze J. Słowacki „W pamiętniku Zofii Bobrówny”, L. Maud Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”-fragment (prowadząca p. Agnieszka Czapska).

trzecie miejsce zajęła Anna Ludwicka z PSP w Wolinie, która wystąpiła w repertuarze K. Gierszewska-Dubik „Procesja Bożego Ciała”, M. Szwaja „Jestem nudziarą” (prowadząca p. Kamila Felisiak).

wyróżnienia otrzymało trzech uczestników: Michelle Wagner z PSP w Troszynie z repertuarem J. Tuwim „Spóźniony słowik”, A. Dalle „Szepty Czarownic”-fragment (prowadząca p. Agnieszka Czapska), Wojciech Sitek z PSP w Wolinie z repertuarem M. Strękowska-Zaremba „Filipek i szkoła”, H.Łochocka „Rak-czupirak i rybka złośnica” (prowadząca p. Kamila Felisiak)oraz Martyna Frąckowiak z PSP w Kołczewie z repertuarem L. Maud Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”-fragment, J. Słowacki „W pamiętniku Zofii Bobrówny” (prowadząca p. Maria Wilczek)

klasy gimnazjalne

pierwsze miejsce zajęła Julia Kleszcz z PG w Wolinie , która wystąpiła w repertuarze W. Chotomska „Autoportret” K. Rosicka-Jaczyńska „Ołówek” (prowadząca p. Agnieszka Romaniuk).

drugie miejsce zajęła Magdalena Frąszczak z PG w Wolinie, która wystąpiła w repertuarze A. Osiecka „Ja nie chcę spać”, S. Mrożek „Ktoś” (prowadząca p. Gabriela Hengielska).

Do przeglądu powiatowego „MAŁY KONKURS RECYTATORSKI” który odbędzie się 8 marca br. w Kamieniu Pomorskim, zakwalifikowali się laureaci pierwszych miejsc w każdej z kategorii wolińskiego konkursu. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w kolejnym, XXII Konkursie recytatorskim w roku 2015.

Ośrodek Kultury Gminy Wolin