fot. PKS Kamień Pomorski

Michał Schilf Wiceprezes Zarządu PKS Kamień Pomorski 10 grudnia zwrócił się z pismem do burmistrza Kamienia Pomorskiego z prośbą o rozważenie kwestii obniżenia stawki podatków od środków transportowych na 2014 rok Pismo zostało odczytane radnym dopiero na sesji 20 grudnia i to w wolnych wnioskach w końcówce sesji.

Wiceprezes w piśmie poprosił o obniżenie stawki w zakresie podatku od autobusów o liczbie miejsc 30 i więcej. To pozwoliłoby na pozostawienie siedziby Spółki PKS w Kamieniu Pomorskim. W swoim piśmie Wiceprezes zawarł argumentację na rzecz przeniesienia siedziby Spółki.

Na sali zapanowała konsternacja. Radni zaczęli dopytywać, kiedy do magistratu wpłynęło pismo od przedstawicieli Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej. Jakież zdziwienie nastąpiło gdy okazało się, że pismo wpłynęło 10 grudnia a radni dowiedzieli się o nim po 10 dniach.

Proszę państwa pismo wpłynęło 10 dni temu, nie można było na tą sesję przygotować uchwały?dopytywał radny Kuryłło.

Skarbnik tłumaczyła, że uchwały dotyczące stawek podatku, przyjęte pod koniec listopada zostały już przesłane do wojewody i muszą być opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa do końca tego roku.

Skoro taki wniosek od firmy wpłynął, myślę, że szef PKS przyjdzie, porozmawia z Panem burmistrzem i wynegocjują jakieś wyjście z sytuacji i pan burmistrz nam przedstawi pewne negocjacje a my po prostu to przyjmiemy na następnej sesjistwierdziła radna Kazimiera Szymańska.

Wysłuchaliśmy konkretnego wniosku, konkretnego przedsiębiorstwa, ja deklaruję, że jeżeli jest taki wniosek aby pochylić się nad tą sprawą, absolutnie będziemy się nad tym pochylali, będziemy rozważali i przedstawimy Państwu na następnym spotkaniu jakieś wnioski w tej sprawiestwierdził zastępca burmistrza Andrzej Jędrzejewski.

Radca prawny Przemysław Kaczorowski odpowiadając na pytania radnych poinformował m.in. iż podjęcie projektu uchwały obniżającej podatki na sesji 20 grudnia nie sprawiłoby, że wejdzie ona w życie od 1 stycznia 2014 roku.

O tej sytuacji, że podatki są zbyt wygórowane usłyszałam jakiś czas temu. Jeśli kolejny zakład pracy opuści Kamień, to po prostu… nie wiem co powiedzieć stwierdziła radna Bożena Muńdziakiewicz.

Pani Bożenko, niech się Pani nie martwi. Mamy strefę gospodarczą, za chwilę będziemy w Stefie Kostrzyńsko – Słubickiej, mamy piękną marinę, Kamień się rozwijazakpił z całej sytuacji radny Arkadiusz Kuryś.

Jak widać z wypowiedzi przedstawicieli magistratu i prawnika gminy, problemem jest czas podjęcia uchwały zmieniającej, czas niezbędny na opublikowanie uchwały w Dzienniku Urzędowym i czas wejścia uchwały w życie. Wszyscy stwierdzili że od dnia sesji, tj. 20 grudnia 2013 roku nie ma szans na zmieszczenie się w terminie obowiązkowego wejścia w życie uchwały.

Nasuwa się pytanie, czy nie można było zwołać sesji w trybie „nadzwyczajnym” zaraz po otrzymaniu pisma? Gdyby radni wtedy podjęli uchwałę o obniżeniu stawek podatku od środków transportowych na pewno zmieściliby się w terminach.

Burmistrz Karpiński był nieobecny na sali obrad w czasie przedstawiania problemu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej. Przedstawiamy poniżej pismo Wiceprezesa Spółki PKS do Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim:

W związku z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej, szukamy oszczędności również w tej pozycji, gdyż istnieje znacząca dysproporcja pomiędzy stawką podatku w gminie Kamień Pomorski i niektórych gminach naszego województwa. Dla przykładu w gminie Płoty podatek ten wynosi dla autobusów 500 zł w skali roku, w gminie Golczewo 1496 zł, w Szczecinie 1032 zł. Obniżenie stawki podatku mogłoby wpłynąć nie tylko na poprawę sytuacji ekonomicznej drugiego pod względem wielkości pracodawcy na terenie gminy Kamień Pomorski, ale także spowodowałoby pozytywny oddźwięk wśród innych pracodawców związanych z transportem publicznym, lub też potencjalnych pracodawców szukających siedziby dla swej firmy. Obniżenie podatków skutkuje zazwyczaj zwiększeniem ilości miejsc pracy, a także pośrednim oraz bezpośrednim zwiększeniem wpływów podatków do jednostki samorządowej. Najlepszy przykład stanowi PKS Gryfice, który przeniósł siedzibę spółki do Płotów. Władze tej gminy obliczyły, że opłaci się utrzymywać niską stawkę podatków dla autobusów by przyciągnąć przedsiębiorców. Ponadto PKS Koszalin przeniósł siedzibę do Darłowa w celu zaoszczędzenia 500zł rocznie na jednym autobusie. Przeniesienie siedziby spółki do Płotów kosztowałoby nas ok. 10 tys. zł jednorazowego wydatku, a oszczędności z tytułu niższego podatku wyniosłyby tylko za rok 2014 ok 73 tys. zł. Gmina Kamień Pomorski oprócz znaczącego obniżenia wpływu w tym podatku, utraciłaby także wpływy z podatku dochodowego. Celem naszej spółki jest świadczenie bezpiecznych i przystępnych usług transportowych dla lokalnej społeczności. Chcielibyśmy dla podkreślenia naszej więzi z gminą Kamień Pomorski pozostać tu jak najdłużej i cieszyć się z tego, że przy przychylności władz samorządowych możemy skutecznie zaspakajać potrzeby mieszkańców Powiatu. Jednakże bez zmniejszenia obciążeń z tytułu podatku od środków transportowych jest to bardzo trudne, gdyż koszty stałe są zbyt dużym ciężarem, dlatego zwracamy się z prośbą o obniżenie podatków od środków transportowych.”

kamienskie.info