Słuchacze  kamieńskiego UTW zostali zaproszeni przez  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, do uczestnictwa w projekcie wykładów i warsztatów o szerokiej tematyce, który to projekt jest prowadzony przez niedawno powołany Zachodniopomorski Technologiczny UTW przy szczecińskim ZUT. Udział w zajęciach w Szczecinie dla słuchaczy jest darmowy, a finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Wspierania Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Projekt będzie realizowany do końca 2017 roku , a członkowie uczestniczących w nim zachodniopomorskich UTW będą dowożeni min. raz w miesiącu (oprócz wakacji)do Szczecina aby móc korzystać z sal wykładowych i wiedzy kadry naukowców  ZUT w Szczecinie.

W piątek odbyła się Inauguracja działalności Zachodniopomorskiego Technologicznego UTW oraz wykład z cyklu „Dieta Seniora”. Pierwsi beneficjenci z UTW w Kamieniu Pomorskim byli bardzo zadowoleni z  ciekawego i  profesjonalnego poziomu przeprowadzonych zajęć. Aby wszyscy członkowie kamieńskiego Uniwersytetu mogli mieć okazję uczestniczyć w zajęciach w Szczecinie potrzebna będzie rotacja chętnych.

UTW Kamień Pomorski