11

W piątek 25 kwietnia 2014 roku, uroczyście pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, kończących naukę w  Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Technikum Kucharz i Technikum Hotelarstwa.

Po uroczystych wystąpieniach: Wicestarosty Kamieńskiego p. Radosława Drozdowicza, Dyrektora Szkoły p. Andrzeja Swatowskiego, Przewodniczącej Rady Rodziców p. Małgorzaty Sklenarz, przedstawicielki absolwentów Danuty Szyk oraz pożegnaniu najstarszych klas przez uczniów klas młodszych, nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów dla najlepszych absolwentów naszej szkoły.

2

Nagrodę Starosty Kamieńskiego otrzymała Karolina Wilk, absolwentka z najwyższą średnią ocen, stypendystka Prezesa Rady Ministrów, która ukończyła Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Wyróżnieni zostali również uczniowie za pracę społeczną na rzecz szkoły oraz ci, którzy odnosili sukcesy w konkursach wiedzy  i zawodach sportowych.

W podniosłej atmosferze tej szkolnej uroczystości odbyło się uroczyste przekazanie Sztandaru Szkoły młodszym uczniom. Wszystkim absolwentom ZSP serdecznie gratulujemy ukończenia szkoły i „trzymamy kciuki na maturze”.

źródło:
Starostwo Powiatowe