winda

W poniedziałek 5 grudnia br. odbył się odbiór techniczny nowej windy w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie. Nowa winda zastąpiła dotychczasową, mocno wyeksploatowaną. Inwestycja pozwoliła zlikwidować wszelkie bariery architektoniczne i tym samym ułatwiła funkcjonowanie osób na co dzień mieszkających w Domu Pomocy Społecznej, które w większości przypadków poruszają się o kulach czy też na wózkach inwalidzkich.

Nowa winda powstała w ramach złożonego przez Powiat Kamieński wniosku na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie wraz z przebudową dźwigu, wykonaniem robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznej”. Wartość inwestycji: 430839,47 złotych, dofinansowanie: 209764,00 złotych, wkład własny: 221075,47 złotych.  Na realizację tego zadania Powiat Kamieński pozyskał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.