fot OSP GOLCZEWO (1)

Remiza OSP Golczewo została wyremontowana i doposażona w sprzęt ratowniczy w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w 2011 roku. W 2013 roku strażacy rozpoczęli działania zmierzające do pozyskania środków finansowych na narzędzia i sprzęt usprawniający ich pracę przed wyjazdem do akcji, po powrocie z nich oraz podczas prac porządkowych.

fot OSP GOLCZEWO (2)

Ponad rok czasu trwała praca nad ulepszeniem i doposażeniem budynku remizy OSP Golczewo. Strażacy we własnym zakresie i z własnymi pomysłami  postanowili dostosować budynek do jeszcze lepszej gotowości bojowej jednostki, tzn. skrócić czas od momentu zadysponowania (zawycia syreny) do momentu wyjazdu do zdarzenia, następnie ułatwić i usprawnić prace po powrocie z akcji (mycie i suszenie węży, mycie i czyszczenie sprzętu oraz samochodów). Zakupiony sprzęt znacznie ułatwi także prace strażakom w tzw. sobotę gospodarczą (ustalono, że jest to każda pierwsza sobota miesiąca).

fot OSP GOLCZEWO (3)

Została założona instalacja pneumatyczna, która służy do napełnienia kół powietrzem, czyszczenia sprzętu poprzez nadmuch o dużym ciśnieniu, a przede wszystkim do napełniania powietrzem układu hamulcowego samochodów ratowniczo – gaśniczych, dzięki temu znacznie skrócony został czas wyjazdu.

fot OSP GOLCZEWO (4)

Zamontowano wyciąg spalin, dzięki temu zostają one automatycznie usuwane z budynku podczas wyjazdu alarmowego lub rozruchów przy obsłudze technicznej samochodów. Na wieży ulepszono sposób wieszania węży do suszenia, założono wciągarkę z wieszakiem na mokre odcinki W-52, W-75 oraz W-110. Dzięki temu strażak nie musi ryzykować i  wchodzić na 3 piętro wieży po drabinie, wszystko zakładane jest na ziemi.

fot OSP GOLCZEWO (6)

Dodatkowo zakupiono myjkę wysokociśnieniową oraz specjalny odkurzacz, który pozwala na czyszczenie także mokrych powierzchni czy mokrego sprzętu. Nad garażami zamontowano lampy oświetleniowe z czujnikami ruchu. Strażacy dziękują sponsorom za wsparcie finansowe i wszystkim strażakom, którzy swoimi pomysłami i osobistym wsparciem w ich realizacji przyczynili się do modernizacji budynku remizy OSP Golczewo.

źródło:
OSP Golczewo