Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza młodzież do uczestnictwa w programie Lider Zachodniopomorski. To program, którego celem jest wsparcie rozwoju umiejętności liderskich młodych osób, które chcą zaangażować się w działania na rzecz lokalnej społeczności – podwórka, szkoły, dzielnicy, miasta w postaci realizacji projektów i działań wolontariackich, a potrzebują wsparcia merytorycznego w celu planowania i podjęcia działań.

Dla kogo jest ten program? Zapraszamy osoby w wieku 16-23 lata (młodzież z województwa zachodniopomorskiego). Grupa programowa będzie liczyła ok. 10 osób i zostanie wybrana na podstawi wysłanych zgłoszeń.

Etapy programu:

– rekrutacja grupy uczestników: do 30 grudnia 2011 r.,
– 4 warsztaty merytoryczne (styczeń, luty, marzec 2012 r.),
– realizacja własnego mini-projektu przez uczestników programu (kwiecień/maj 2012 r.),
– udział w indywidualnych sesjach wspierających – wg potrzeby(kwiecień 2012 r.),
– spotkanie podsumowujące (czerwiec 2012 r.).

Terminarz spotkań:

· Do 5 stycznia – informacja o zakwalifikowaniu do programu.
· 13 stycznia (piątek), godz. 16.00 – 19.00 – wprowadzenie i integracja oraz 14 stycznia
(sobota), godz. 10.00 – 14.00 – warsztat I;
· 17 lutego (piątek), godz. 16.00 – 20.00 – warsztat II
· 16 marca (piątek), godz. 16.00 – 20.00 – warsztat III
· 23 marca (piątek), godz. 16.00 – 20.00 – warsztat IV.
· kwiecień 2012 indywidualne sesje wspierające – wg potrzeby, ok. 2 h / uczestnika;
· kwiecień-maj 2012 – realizacja własnego mini-projektu
· czerwiec 2012 – spotkanie podsumowujące (data do ustalenia).

Tematy warsztatów:

Warsztat I: Poznaj samego siebie.
Warsztat II: Praca i komunikacja w grupie.
Warsztat III: Praca metodą projektu.
Warsztat IV: Zarządzanie projektem i promocja.

Co oferujemy:

– udział w programie jest bezpłatny,
– zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na spotkania,
– przygotujemy zaświadczenie potwierdzające udział w programie.

Czego oczekujemy:

– uczestnictwa we wszystkich spotkaniach projektowych (od stycznia do czerwca, sesje
wspierające, spotkanie podsumowujące),
– aktywnej współpracy w grupie,
– bycia w kontakcie z organizatorami w trakcie trwania programu – Sekretariatem ds.
Młodzieży.

Jak się zgłosić?

Do programu można się zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Prześlij formularz zgłoszeniowy na maila: cim@cim.info.pl lub faksem: 91 42 11 141 do dnia 30 grudnia 2011 r., godz. 15.00.

Formularz znajdziesz na stronie www.mlodziez.wzp.pl

Kontakt:
tel. 91-42-10-292, cim@cim.info.pl