Liceum Ogólnokształcące

Zarząd Powiatu pod przewodnictwem Beaty Kiryluk (Platforma Obywatelska) nie wie skąd wziąć pieniądze na spłatę raty kredytu przypadającej do spłaty w 2014 roku. Postanawia ją przesunąć do spłaty dla następców i obciążyć kamieńskie Liceum hipoteką.

W 2008 roku Powiat Kamieński zawarł umowę z Bankiem Pocztowym i zaciągnął kredyt w wysokości ponad 3 mln 200 tys. zł w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetowego. Spłata kredytu ma nastąpić w 2018 roku. W roku 2014 przypada do spłaty 324 tys. zł. Dzisiaj okazuje się, że Zarząd Powiatu pod przewodnictwem Beaty Kiryluk (Platforma Obywatelska) nie wie skąd wziąć pieniądze na spłatę tej raty kredytu w ostatnim roku swojego funkcjonowania, więc postanowił odsunąć od siebie problem i ratę. Zaproponował, aby ratę  zostawić do spłaty dla  zarządu następnej kadencji i zwiększyć ratę w 2017 roku o 124 tys. zł i w 2018  o 200 tys. zł.  Wobec powyższego roczna spłata rat kredytu w roku 2017 wyniesie 448 tys. zł natomiast w roku 2018 – 524 zł, ale to już nie będzie problem obecnego Zarządu.

Bank Pocztowy godzi się na taką zmianę spłaty kredytu ale zatwierdzi ją pod warunkiem dodatkowego zabezpieczenia kredytu w formie obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego do sumy 2 mln 300 tys. zł. Jaką nieruchomość powiatową proponuje obciążyć hipoteką Zarząd Powiatu? Otóż Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim. Decyzję w tej sprawie podejmie Rada Powiatu.

Zastawianie szkół to swoisty akt desperacjipowiedział dla naszej redakcji radny Dariusz AbramowiczByły starosta Czapkin i jego kolega były radny Witold Brzozowski już pewnie zacierają ręce,  gdyby ich szkoły zasilili nowi uczniowie. Jak można zastawić budynek szkoły, skoro prawo pozwala na podjęcie uchwały o likwidacji minimum 6 m-cy przed końcem roku szkolnego. Sam  proces  likwidacji to jest okres co najmniej roku… Zdziwię się bardzo, gdyby się okazało w razie dalszych problemów finansowych tego powiatu, że bank będzie prowadził szkołę.

Zarząd tłumaczy taka propozycję prolongaty raty kredytu i obciążenia hipoteką budynku kamieńskiego LO, trudną sytuacją finansową spowodowaną między innymi zwiększoną liczbą zadań rządowych, bez zabezpieczenia odpowiednich środków na ich realizację, mniejszymi wpływami dochodów od planowanych oraz zobowiązań wymagalnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych podmiotów.

Mamy nadzieję, że radni dopytają na sesji, jakie to kosztowne zadania rządowe przybyły do realizacji oraz zobowiązania wymagalne wobec ZUS i innych podmiotów, że w 2014 roku powiat nie będzie w stanie zapłacić raty wyżej wymienionego kredytu.

kamienskie.info