Rada Powiatu

Na nic się zdało spotkanie z rodzicami uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starostwie Powiatowym miesiąc temu. Nie pomogło złożenie na piśmie wyjaśnień i protestu Jolanty Janik do zarzutów stawianych, po którejś z kolei kontroli, przez Krystynę Kłosowską dyrektora  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ani też spotkanie w Biurze Posłanki Magdaleny Kochan. Już dziś wiadomo, że Zarząd Powiatu nie zmienił proponowanego projektu uchwały w sprawie negatywnej oceny pracy Warsztatu w Kamieniu Pomorskim.

Na najbliższej sesji radni zajmą się tematem oceny pracy zarówno Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamieniu jak i w Wolinie. Z tym, że dla WTZ w Wolinie Zarząd Powiatu rekomenduje ocenę pozytywną, natomiast dla WTZ w Kamieniu Pomorskim – negatywną.

Zarząd Powiatu dokonał oceny na jednym z lutowych posiedzeń. Uchwałę podjęli Adam Celiński, Beata Kiryluk i Radosław Drozdowicz. Według informacji przekazywanej przez starostę Kiryluk rodzicom uczestników Warsztatu, Jolanta Janik nie zmieściła się w terminie z wyjaśnieniami do zarzutów PCPR. Okazało się, że starosta nie była zorientowana w temacie. Krystyna Kłosowska przyznała na spotkaniu, że termin nie minął. Wskazuje to jednoznacznie, że członkowie Zarządu Powiatu podjęli decyzję o przedstawieniu projektu uchwały zawierającej ocenę negatywną bez znajomości treści sprzeciwu.

Zobacz także: Awantura w Starostwie. Radny Motyka: „Powiat jest dla Stowarzyszenia a nie odwrotnie” [Film]

Wydawałoby się, że najprostszym sposobem wyjaśnienia tematu byłby powrót członków Zarządu do tematu i analiza wyjaśnień i sprzeciwu Jolanty Janik. Niestety projekt nie został zmieniony w swej treści. Nie wykazano pisma dyr. Janik z wyjaśnieniami, jako dokumentu, na podstawie którego dokonano oceny. Na 4 wymienione dokumenty, aż 3 są wytworzone przez PCPR.

Jak udało się nam dowiedzieć doszło też do spotkania w Biurze Poselskim Magdaleny Kochan, która przyjęła na siebie rolę mediatora w trwającym już od wielu miesięcy konflikcie, nie tylko w sprawie oceny pracy Warsztatu, ale też przekazania ponad 200 tys. zł dofinansowania dla PSOUU na funkcjonowanie powstałej w 2012 roku szkoły. Trudno powiedzieć, jakie są wymierne efekty spotkania. Czekamy na najbliższą sesję. Jeżeli Rada zdecyduje się przegłosować uchwałę w sprawie negatywnej oceny dla WTZ otwiera to drogę do rozwiązania umowy na prowadzenie warsztatów przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Całkiem niedawno skończyło się okupowanie Sejmu przez rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Walczyli oni o prawa do podwyższonych świadczeń. Dobrych rozwiązań, jak może wyglądać opieka nad osobami niepełnosprawnymi i pomoc rodzicom tych osób, może nam zazdrościć wiele samorządów. Platforma Obywatelska rządząca w kraju i u nas w powiecie nie powinna być zainteresowana niszczeniem tego, co powstawało przez lata, szczególnie, że jak wszystko wskazuje, źródło konfliktu można znaleźć niestety w polityce. Przypomnijmy, jesienią 2013 roku wybory na szefa Platformy Obywatelskiej w Kamieniu Pomorskim wygrała Justyna Pietruchowska Główna Księgowa w PSOUU. A potem już wszystko zmieniło się jak w kalejdoskopie. W wynajętej przez Platformę sali w PSOUU Beata Kiryluk przestała być szefem PO na powiat. Przegrała z Sebastianem Mamzerem. Widać, że trudno się jej z tym pogodzić. Dodajmy, przegrała w obecności poseł Magdaleny Kochan.

Wraz z przegraną zmieniło się podejście starosty i kierownika PCPR Krystyny Kłosowskiej do Stowarzyszenia. Posypiały się kontrole i pisma, wnioski i polecenia dla dyrektora Biura Stowarzyszenia Jolanty Janik.

Ale mimo trudności, Jolanta Janik stara się robić swoje i dwa tygodnie temu Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym pochwaliło się kolejnymi realizowanym przez siebie projektami – „Praca bez barier’’, „My też pracujemy” oraz „Równy Start – przedszkole integracyjne”.

kamienskie.info