Guranowski

Tylko jedna oferta, na kwotę 588 tys. zł wpłynęła w przetargu na usługi komunalne na terenach publicznych Gminy Kamień Pomorski. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. reprezentowane przez Adriana Guranowskiego będzie zajmować się utrzymaniem i zagospodarowaniem zieleni miejskiej i cmentarzy w Kamieniu Pomorskim, utrzymaniem w czystości terenów publicznych na terenie miasta oraz zimowe utrzymanie ulic i ciągów pieszo jezdnych w Kamieniu Pomorskim oraz w niektórych rejonach wiejskich gminy.

Zwycięzca przetargu będzie odpowiedzialny m.in. za koszenie trawy oraz grabienie i wywożenie skoszonej trawy w okresie od 1 września 2014 roku do 30 kwietnia 2015r., wykonanie obsady kwiatowej w misach oraz rabatach i kwietnikach, przycinanie żywopłotów co najmniej jeden raz w miesiącu w okresie jesiennym oraz wiosennym, wycinanie odrostów przy drzewach na terenie całego miasta, usuwanie z parków, zieleńców i ulic miejskich wiatrołomów w przypadku szkód hura­ganowych, malowanie i konserwację ławek na terenie całego miasta, pielęgnację we właściwych okresach agrotechnicznych kwiatów wieloletnich i jednorocznych oraz podlewanie zieleńców na terenie miasta. Do zadań będzie należało także utrzymanie porządku i czystości na ulicach, chodnikach i parkingach z likwidacją przerostów traw i chwastów na terenie całego miasta, zamiatanie ulic, chodników i parkingów dwa razy w tygodniu ręczne i mechaniczne, utrzymanie porządku i czystości na ulicach, chodnikach i parkingach – codzienne zbieranie odpadów komunalnych. Utrzymanie ulic i chodników na drogach miejskich i gminnych Gminy Kamień Pomorski w okresie od 1 października 2014 r. do 30 kwietnia 2015 roku polegające na odśnieżaniu dróg miejskich Gminy Kamień Pomorski, usuwaniu śniegu i błota pośniegowego z jezdni i chodników, zwalczaniu gołoledzi na jezdniach i chodnikach, schodach, placu przed budynkiem Ratusza Miejskiego – w razie potrzeby, wywóz nadmiernych ilości śniegu z miasta.

kamienskie.info