W gminie Wolin realizowana będzie kolejna duża inwestycja – 20 czerwca 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Zastaniu podpisano umowę o dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zastań, w gminie Wolin”

Umowę o dofinansowanie w kwocie 152.554,64 zł podpisał wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa i burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz w obecności pani sołtys Ewy Ratyńskiej. Wartość inwestycji to 804 185,90 zł, za taką kwotę będzie wybudowany odcinek drogi o długości 0,8958km.

Droga będzie miała nawierzchnię z płyt drogowych, typu JOMB. Cała inwestycja będzie obejmowała wykonanie jezdni, mijanek z płyt żelbetowych, zjazdów z kostki brukowej betonowej, poboczy gruntowych, zabiegów renowacyjnych istniejącego rowu wraz z naprawą skarp. Zakończenie prac przewiduje się na wrzesień 2017 r.

Korzystając z okazji wicemarszałek pogratulował pani Ewie Ratyńskiej otrzymania w poniedziałek w Senacie RP statuetki „Sołtys Roku 2016” / jedna z 12 w całej Polsce / i jedną z dwóch w Polsce – nagrody za największą ilość zebranych opakowań po środkach ochrony roślin z terenu gminy Wolin. Pani Sołtys ugościła gości i zebranych mieszkańców poczęstunkiem przygotowanym przez Radę Sołecką i mieszkańców Zastania.

Agnieszka Pawełczyk