OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Szkoła Podstawowa nr 2 im. L. Teligi w Kamieniu Pomorskim na stałe uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna Szkoła”. Od wielu lat nauczyciele, dbając o bezpieczeństwo swoich uczniów, kierują do nich różnorodne propozycje zajęć. Podczas udziału w nich wpaja się dzieciom zasady prawidłowej komunikacji, poszanowania dla inności drugiego człowieka. Uczy się, jak dbać o własne dobro i bezpieczeństwo oraz utrwala zasady aktywnego wypoczynku podczas przerw lekcyjnych.

Kolejna propozycja skierowana do uczniów klas I-III nosi nazwę „Ze sportem za pan brat”. Rozpoczęła się w lutym bieżącego roku. Jest to alternatywna forma spędzania tzw. długiej przerwy. Polega ona na prowadzeniu zajęć ruchowych z uczniami przez pedagoga szkolnego przy użyciu chusty animacyjnej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zabawy z chustą integrują dzieci z różnych klas oraz pobudzają wyobraźnię, kreatywność, rozwijają refleks i koordynację. Spotkania umożliwiają jednocześnie czerpanie radości płynącej z ruchu i przebywania w grupie oraz dają możliwość odreagowania negatywnych emocji.

Dzięki zajęciom „długie przerwy” są dla dzieci atrakcyjne, a jednocześnie spędzone w bezpieczny i aktywny sposób.

źródło:
SP nr 2 im. L. Teligi w Kamieniu Pomorskim