Clipboard01

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Świerzno Nr XIV/89/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Świerzno”, Kapituła Honorowa przyjmuje zgłoszenia kandydatów do uhonorowania statuetką „Szmaragd Ziemi Świerznowskiej” w terminie do dnia 31 marca 2014 r. do godz. 15:00 – sekretariat Urzędu Gminy w Świerznie.

Z wnioskiem o przyznanie tytułu mogą występować:

  • Wójt Gminy Świerzno;
  • organizacja, stowarzyszenie posiadające osobowość prawną oraz inny podmiot – działające na terenie Gminy Świerzno;
  • grupa co najmniej 20 osób zamieszkałych na terenie Gminy Świerzno, posiadających czynne i bierne prawa wyborcze.

Szczegółowe informacje i wnioski o nadanie tytułu można pobrać w Urzędzie Gminy w Świerznie (sekretariat lub na stronie Urzędu Gminy Świerzno)

Wniosek o nadanie tytułu można pobrać tutaj Pobierz

źródło:
UG w Świerznie