1

W wieku 88 lat zmarł profesor Władysław Filipowiak, historyk, archeolog wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie. Naukowiec przez lata związany z ziemią wolińską. Autor ponad 200 publikacji z zakresu archeologii wczesnośredniowiecznej. W ubiegłym roku został Honorowym Obywatelem Gminy Wolin.

Był wybitnym archeologiem, badaczem Wolina i Cedyni, inicjatorem prowadzonych przez szczecińskich naukowców badań etnograficzno-archeologicznych w Afryce Zachodniej. Wraz z nimi na swoim koncie ma odkrycie Nani, stolicy dawnego królestwa Mali. Był inicjatorem i jednym z założycieli Muzeum Regionalnego w Wolinie.

Profesor Władysław Filipowiak (ur. 29 kwietnia 1926 w Kaczycach) ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie w 1950 r., następnie archeologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1953 r. Doktoryzował się w 1967 r. a habilitację uzyskał dziesięć lat później. W 1989 otrzymał tytuł profesora. Od 1951 r. pracował w muzealnictwie. W 1955 r. objął stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie, które sprawował do roku 2000. Był założycielem rocznika Materiały Zachodniopomorskie. Zainicjował prowadzone przez Muzeum Narodowe w Szczecinie od 1962 r. badania etnologiczne w Afryce Zachodniej. W 1973 r. został wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie (obecnie Uniwersytet Szczeciński). Prowadził gościnnie wykłady w Bratysławie, Oslo, Lundzie, Sztokholmie, Kopenhadze, Amsterdamie, Berlinie, Kilonii i Reykjaviku.

4

W 1981 r. jako ekspert UNESCO przebywał w Mongolii. Był członkiem wielu komisji i towarzystw naukowych tak w Polsce jak i za granicą. Profesor Władysław Filipowiak jest autorem ponad 200 publikacji naukowych (w tym ponad 50 zagranicznych) z zakresu archeologii wczesnośredniowiecznej oraz muzealnictwa dot. obszaru Pomorza Zachodniego, Strefy Bałtyku i Afryki Zachodniej. Za całokształt pracy naukowej i społecznej w 2009 r. został uhonorowany nagrodą „Pomerania Nostra” przyznaną przez uniwersytety w Szczecinie i Greifswaldzie, redakcje gazet „Nordkurier” i ”Kurier Szczeciński” oraz miasta Szczecin i Greifswald.

Od 1952 r. kierował wykopaliskami w Wolinie z ramienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Był jednym z pierwszych badaczy historii Wolina. Jego praca na terenie gminy przyniosła wiele odkryć z dziejów wolińskiego grodu. Spowodowała powszechne zainteresowanie miastem przez uznanych naukowców z Polski i z zagranicy, skutkujące powstaniem ogromnej ilości prac naukowych na temat bogatej historii Wolina.

kamienskie.info

—————————————–

Był to najwybitniejszy powojenny archeolog na Pomorzu Zachodnim. Jeszcze dwa lata temu odwiedzaliśmy go w jego mieszkaniu w Szczecinie. Opowiadał o początkach muzealnictwa, o pracy, o wykopaliskach, które były prowadzone na terenie Wolina i Kamienia Pomorskiego. Posiadamy w kamieńskim Muzeum nagranie towarzyszące tej wizycie. To jeden z orędowników powstania Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Wspierał nas osobiście, odwiedzając Kamień Pomorski w trakcie zebrania Stowarzyszenia Arechelogów Polskich, które odbyło się w kamieńskim Ratuszu. Jego śmierć to naprawdę wielka strata dla świata historii.powiedział w rozmowie z redakcją archeolog Grzegorz Kurka

Historia Wolina biła życiem profesora Filipowiaka. Niejednokrotnie podkreślaliśmy Jego zasługi, całe powojenne życie archeologii Wolina i Polski to było Jego życie, wielokrotnie to wspominał. Nagrodziliśmy osiągnięcia Profesora tytułem Honorowego Obywatela Gminy Wolin. Zrobiliśmy to dwukrotnie. Liczyliśmy, że Profesor zaszczyci swoją obecnością Ogólnopolski Zjazd Historyków, który odbędzie się 17 września. Będzie tam cała śmietanka historyczna Wolina. To był wielki człowiek. Z pewnością będziemy się zastanawiać jak uczcić Jego pamięć. Jego dziełem jest Instytut Archeologii i Etnologii PAN, który jest w Wolinie, Jego dziełem jest Muzeum Regionalne w Wolinie i Jego dziełem i życiem był Wolinpowiedział w rozmowie z naszą redakcją Eugeniusz Jasiewicz, burmistrz Wolina