DSC00595

„Uzdrowisko Kamień Pomorski” S.A. informuje, że stała organizacja ruchu na drogach wewnętrznych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Mieszko” oraz Zakładzie Przyrodoleczniczym „Feniks” uległa zmianie. Celem wprowadzonych zmian jest uporządkowanie stanu istniejącego poprzez ustanowienie stref ruchu na terenie zarządzanym przez Spółkę oraz właściwe oznakowanie dróg wewnętrznych odpowiadające aktom wykonawczym Ustawy o Ruchu Drogowym.

Clipboard01

Zmiany obejmują:

– usunięcie wszystkich istniejących znaków niespełniających wymagań technicznych,

– oznakowanie wlotów na teren szpitala uzdrowiskowego „Mieszko” i Zakładu Przyrodoleczniczego „Feniks” znakami informującymi o wjeździe i wyjeździe ze strefy ruchu,

– oznakowanie miejsc postojowych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Mieszko” odpowiednimi znakami informacyjnymi,

– ograniczenie ruchu kołowego w obrębie Szpitala Uzdrowiskowego „Mieszko” i Zakładu Przyrodoleczniczego „Feniks”

Uzdrowisko Kamień Pomorski