pieniądze

Poznaliśmy już kwoty wynagrodzeń jakie w najbliższej kadencji będą otrzymywać burmistrzowie i wójt z gmin wchodzących w skład powiatu kamieńskiego.

Nowo wybrany burmistrz gminy Kamień Pomorski otrzyma najmniej ze wszystkich lokalnych samorządowców. Podczas sesji, która odbędzie się 30 grudnia radni przegłosują projekt zgodnie z którym Stanisław Kuryłło otrzyma 9686zł brutto miesięcznie. Na wynagrodzenie burmistrza Kamienia Pomorskiego złoży się wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5500zł, dodatek za wysługę lat w kwocie 935zł, dodatek funkcyjny 1500zł oraz dodatek specjalny w wysokości 25% – 1750zł.

Wójt najmniejszej i zdecydowanie najbiedniejszej gminy Świerzno decyzją Rady Gminy będzie otrzymywał 10590zł brutto. Na wynagrodzenie Krzysztofa Atrasa złoży się wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5500zł, dodatek za wysługę lat w kwocie 1100zł, dodatek funkcyjny 1800zł oraz dodatek specjalny w wysokości 30% – 2190zł.

Decyzją Rady Miejskiej burmistrz Międzyzdrojów zarobi 10920zł. Na wynagrodzenie Leszka Dorosza złoży się wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5900zł, dodatek funkcyjny 1900zł oraz dodatek specjalny w wysokości 40% – 3120zł oraz dodatek za wysługę lat. Jego kwota nie została podana w uchwale.

Burmistrz Golczewa zarobi 11020zł. Na wynagrodzenie Andrzeja Danieluka złoży się wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5700zł, dodatek funkcyjny 1900zł, dodatek za wysługę lat 1140zł oraz dodatek specjalny w wysokości 30% – 2280zł.

Burmistrz najszybciej rozwijającej się gminy w powiecie czyli nadmorskiego Dziwnowa będzie zarabiał 12100zł. Na wynagrodzenie Grzegorza Jóźwiaka złoży się wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5900zł, dodatek funkcyjny 1900zł, dodatek za wysługę lat 1120zł, dodatek specjalny w wysokości – 3120zł.

Wynagrodzenie burmistrza Wolina zostanie przegłosowane przez radnych na sesji 30 grudnia. Zgodnie z projektem Eugeniusz Jasiewicz będzie otrzymywał 12100zł. Wynagrodzenie zasadnicze wyniesie 5900zł. Do tego zaproponowano dodatek funkcyjny – 1900zł, dodatek specjalny w wysokości 40% – 3120 zł oraz dodatek za wysługę lat – 1180zł.

Maksymalna wysokość wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zależy od kwoty bazowej ustalanej w ustawie budżetowej na dany rok i nie może przekroczyć jej siedmiokrotności. W 2014 r. kwota bazowa wynosiła 1 766,46 zł, więc maksymalne miesięczne wynagrodzenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta może wynosić 12365,22zł.