statuetka_zlota_wstega fot. UM w Kamieniu Pomorskim

W dniu 27 sierpnia br. obradowała Kapituła Złotej Wstęgi Ziemi Kamieńskiej, nagrody Burmistrza Kamienia Pomorskiego za szczególne dokonania w pięciu różnych kategoriach. Spotkanie poświęcone było ocenie kandydatur do tej nagrody za 2013 rok, które mogły być zgłaszane nie tylko przez samą kapitułę, ale także bezpośrednio przez firmy, instytucje, organizacje pozarządowe i osoby prywatne z terenu naszej gminy. Ogółem do Urzędu Miejskiego wpłynęło 20 zgłoszeń. Kapituła dokonała ich oceny, udzielając pozytywnej rekomendacji 7 podmiotom. Są to:

– w kategorii Przedsiębiorca Roku: Marek Zagajski – REPRO-SERVICE POL Sp. z o.o.
– w kategorii Sportowiec Roku: Krzysztof Wróblewski oraz Zbigniew Wróblewski,
– w kategorii Działalność Społeczna: Jacek Simankowicz oraz Andrzej Szlawski;
– w kategorii Promocja Gminy: Cezary Sadowski;
– w kategorii Twórczość i Propagowanie Kultury: Jan Duda

O przyznaniu statuetki zadecyduje już wkrótce Burmistrz Kamienia Pomorskiego. Przypomnijmy, że zgodnie z regulaminem spośród pozytywnie zaopiniowanych kandydatur, biorąc pod uwagę wszystkie kategorie, Burmistrz Kamienia Pomorskiego wybiera jednego laureata nagrody za dany rok. Burmistrzowi przysługuje jednak prawo przyznania Nagrody Złotej Wstęgi Ziemi Kamieńskiej w więcej niż jednej kategorii.

Dział promocji
UM w Kamieniu Pomorskim