Na niezwykle ciekawe znalezisko natrafiono podczas pobierania piasku ze żwirowni w Wysokiej Kamieńskiej. Jak informuje dyrektor Grzegorz Kurka z Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, to 25 centymetrowy, częściowo zniszczony róg zwierzęcia.

– W przedniej (górnej) części widoczne jest głębokie kilkucentymetrowe nacięcie wykonane przez człowieka ostrym przedmiotem, tworząc rodzaj motyki. Jeśli wstępne hipotezy się potwierdzą, może się okazać, iż jest to jedno z najstarszych na Pomorzu Zachodnim odkrytych pradziejowych narzędzi! Co ciekawe róg jest częściowo sfosylizowany, czyli uległ skamienieniu powstałemu wraz z upływem lat. Głównie w wyniku braku dostępu tlenu w warstwach osadu, w których został on zdeponowany. Proces taki trwa co najmniej kilka tysięcy lat. Prawdopodobnie pozyskany został z głębokości kilku metrów w warstwie materiału powstałego po wycofaniu się lądolodu z okolic Wysokiej Kamieńskiej około 10-11 tys lat temu. Na obecnym etapie nie jesteśmy w stanie stwierdzić do jakiego zwierzęcia należał róg – stwierdza Grzegorz Kurka.

Warto zaznaczyć iż po wycofaniu się lądolodu na obecnych terenach żyły zwierzęta odporne na niskie temperatury, m.in. renifery, tury, być może nosorożce włochate itp. W najbliższym czasie znalezisko poddane zostanie analizie archeozoologicznej. Osoba, która przekazała róg chciała pozostać anonimowa