Wiadome jest, że za powodzenie społecznej integracji w placówkach oświatowych, a więc m.in. w szkole, przedszkolu uznaje się akceptację dzieci z pewnymi dysfunkcjami przez zdrowych rówieśników. Aby taka sytuacja zaistniała należy niewątpliwie inicjować sytuacje, w których dzieci pozostają w przyjaznych i równoprawnych kontaktach z rówieśnikami i mają poczucie pełnej akceptacji, przynależności do grupy.

Dlatego, kierując się tą myślą, dnia 9 czerwca 2017 r. uczniowie klasy II d z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie gościli w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kamieniu Pomorskim z występem artystycznym pt.”Calineczka” skierowanym do wychowanków Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do prezentowania swoich możliwości wokalnych, recytatorskich i tanecznych, tworząc wręcz magiczną atmosferę i przenosząc wszystkich odbiorców w niezwykły świat baśni. Po części artystycznej na uczniów PSP czekała niejedna niespodzianka. Otóż, wychowankowie PSONI wraz z nauczycielami terapeutami pokazali, jak placówka wygląda od wewnątrz, co w niej jest ciekawego, w jaki sprzęt rehabilitacyjny są wyposażeni uczniowie i jakiego rodzaju są prowadzone zajęcia specjalistyczne.

Stąd zaangażowani w organizację dnia otwartego w placówce nauczyciele oraz wychowankowie swoim gościom mieli do zaprezentowania wiele interesujących miejsc. Następnie pod opieką koleżanek i kolegów z wielu klas uczniowie PSP ruszyli na zajęcia przygotowane przez wychowawców, podczas których uczniowie pełnosprawni zostali włączeni w społeczność osób niepełnosprawnych. Spotkanie integracyjne zakończyło się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kamieniu Pomorskim.

PSOUU Kamień Pomorski